VERZENDEN & LEVERING

 

VERZENDING EN LEVERING

Identificatie: Mi! Streetfood is de verkoper van de producten die getoond worden op de site. Mi! Streetfood is een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te 2520 Ranst, Oostmalsesteenweg 124N België en exploitatiezetel te 2520Ranst, Oostmalsesteenweg 124N België en geregistreerd in het RPR te Antwerpen onder het nummer BE0598690730;
U kan Mi! Streetfood contacteren via:
• Tel: +32 3 349 38 00
• Email: info@mistreetfood.be

Mi! Streetfood doet verzendingen binnen een straal van 20 KM rond zijn exploitatiezetel.

Op dit moment levert Mi! Streetfood elke bestelling boven 75 euros zonder extra verzendingskosten. Onder 75 euro bedraagt de verzendingskost 3,5 euros

 

WANNEER LEVEREN WE?

Onze levering is voorzien op WOENSDAG van 14-18u en ZATERDAG van 10-14u. Afhaling kan op enkel op WOENSDAG van 10-14u.Adres Mi! Homebase: Oostmalsesteenweg 124n, 2520 Ranst

 

VERZENDINGSKOSTEN

Verzendingskosten worden toegevoegd bij ‘winkelwagen’ Gratis verzending voor alle bestellingen vanaf €75.

We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden als levertermijnen niet gerespecteerd worden. Als een levering niet op tijd aangekomen is, kunnen we geen terugbetaling voorzien van de verzendingskosten op basis niet naleving.

De verzendingskosten worden automatisch aan de ‘winkelwagen' toegevoegd.

 

WAT GEBEURT ER ALS IK NIET THUIS BEN OP HET MOMENT VAN LEVERING?

De medewerker zal trachten telefonisch contact met u op te nemen. Indien er geen contact kan opgenomen worden zal de bestelling terug meegenomen worden en ander levermoment gekozen worden. Opgelet hier kunnen bijkomende leverkosten aangerekend worden.

 

KAN IK MIJN LEVERINGSADRES AANPASSEN?

Helaas is het niet mogelijk om je leveringsadres aan te passen nadat je bestelling verstuurd werd. In het geval je nog geen bevestiging van verzending ontvangen hebt kunnen we in sommige gevallen het leveringsadres wel nog aanpassen.

Wanneer je net je bestelling gedaan hebt en realiseert dat je een verkeerd adres ingegeven hebt is het best om ons te contacteren via info@mistreetfood.be en ons de onderstaand info door te geven:

 • Je naam
 • Nummer van de bestelling
 • Het nieuwe en volledige leveringsadres

We zullen onze uiterste best doen om deze info op tijd aan te passen.

Voordat je een bestelling doet is het natuurlijk wel altijd mogelijk om je leveringsadres aan te passen tijdens het afrekenen.

 

IK HEB MIJN BESTELLING NIET ONTVANGEN OP DE AANGEGEVEN LEVERDATUM, WAT KAN IK DOEN?

Neem contact op met Mi! Streetfood: info@mistreetfood.be. Wij proberen zo snel mogelijk de fout te detecteren en je alsnog van de bestelling te voorzien.

  

FOUTIEVE LEVERING

GEBREKKIG PRODUCT OF FOUTIEVE LEVERING

Bij ontvangst moet u de goederen onmiddellijk inspecteren. Indien u van mening bent dat de levering niet conform aan de bestelling is. Gelieve ons binnen de 24 uur en met vermelding van uw ordernummer, op de hoogte te brengen van het probleem via volgend email adres: info@mistreetfood.be

 

KLACHTENBEHANDELING

Ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de ontvangstdatum van uw bestelling. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, beantwoorden wij uw bericht binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie van wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hartelijk welkom op de mistreetfood-shop.be website (hierna de “Site”). Mistreetfood-shop.com is een website waarop meer info gegeven wordt over de delivery en takeout mogelijkheden van Mi! Streetfood

Mogen wij u vragen om even de tijd te nemen om deze voorwaarden aandachtig te lezen. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die online, via elk mobiel toestel, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze (mobiele) website te gaan, de pagina’s te bekijken en er gebruik van te maken erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Mocht u bijzondere diensten of producten aankopen op de Site, dan kan mistreetfood-shop.com u van tijd tot tijd aanvullende richtlijnen, regels en beleidslijnen toesturen die op deze diensten of producten van toepassing zijn, en die allemaal deel uitmaken van deze voorwaarden en van toepassing zijn bij uw gebruik van de site.

mistreetfood-shop.com kan van tijd tot tijd de voorwaarden aanpassen en de wijzigingen posten op de site. Wanneer u de site gebruikt nadat wijzigingen gepost zijn, dan geeft u door uw gebruik aan deze wijzigingen te hebben aanvaard.

Voor de betekenis van de definities gebruikt in deze voorwaarden, zie punt 17 hierna.

 

 1. IDENTIFICATIE

 Identificatie: Mi! Streetfood is de verkoper van de producten die getoond worden op de site. Mi! Streetfood is een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te 2520 Ranst, Oostmalsesteenweg 124N België en exploitatiezetel te 2520Ranst, Oostmalsesteenweg 124N België en geregistreerd in het RPR te Antwerpen onder het nummer BE0598690730;
U kan Mi! Streetfood contacteren via:
• Tel: +32 3 349 38 00
• Email: info@mistreetfood.be

 

 1. CORRECTHEID VAN DE INHOUD 

Mistreetfood-shop.be doet haar best om de informatie op de site tijdig aan te passen. Het is evenwel niet mogelijk om alle fouten uit te sluiten. Er kunnen onjuistheden of tikfouten in de informatie en andere gegevens op de site voorkomen. De informatie over de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Aanpassingen aan de inhoud worden regelmatig doorgevoerd zonder u hiervan expliciet op de hoogte te brengen. Mi! Streetfood tracht naar best vermogen correcte productinformatie te verschaffen en de kleuren van de producten accuraat weer te geven. Gewichten, afmetingen en volumes van de producten blijven echter benaderingen en er wordt niet gegarandeerd dat ieder scherm een kleur identiek weergeeft, of dat de kleur bij ontvangst van een product niet kan afwijken.
Mi! Streetfood zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het gebruik van deze Site, inclusief, zonder beperking, de inhoud ervan en eventuele fouten. 

 

 1. PRIJZEN 

Alle prijzen worden vermeld op de Site en zijn inclusief BTW voor leveringen en exclusief verzendkosten. De munteenheid wordt steeds duidelijk vermeld. Is de prijs verkeerd of worden de verzendkosten verkeerdelijk voorgesteld, dan zal u zo snel mogelijk worden geïnformeerd. In dit geval kunt u uw bestelling kosteloos annuleren. 

 

 1. ONLINE BESTELLEN 

Bestellen kan vanaf de wettelijke leeftijd voor de consumptie van alcohol in het land van residentie. Het orderproces omvat de volgende stappen: 

 1. Kies uw product en voeg het toe aan het winkelwagentje;
 2. Kies een leveringsmethode;
 3. Geef het leveringsadres in;
 4. Geef het facturatieadres in samen met de betalingsinformatie;
 5. U zal gevraagd worden de Algemene Voorwaarden te aanvaarden;
 6. Bekijk aandacht de samenvatting van uw bestelling.

Nadat u uw bestelling geplaatst heeft, zal u van Mi! Streetfood een e-mail ontvangen waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd. Indien u met een kredietkaart betaalt, zal u ook een e-mail ontvangen met de status van uw betaling. Alle bestellingen zijn afhankelijk van de beschikbare voorraad. Bij een onverwachte stockbreuk zullen wij u informeren en behouden wij ons het recht om de reservatie voor een bestelling te annuleren.
Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden in de bevestigingsmail van de bestelling meegezonden en zijn van toepassing op elke rechtsverhouding die tussen Mi! Streetfood en de Consument ontstaat. De Consument bevestigt dit uitdrukkelijk tijdens het bestelproces. 

 

 1. BETALING 

De betalingsmodaliteiten die wij toestaan worden op de Site vermeld. Het bedrag zal worden aangerekend in de munteenheid waarin u heeft besteld. Voor onze betalingsmodaliteiten met kredietkaarten en de veiligheid hieromtrent zie ook de privacy policy.
Sommige bedrijven, gelegen in bepaalde landen en in het bezit van een geldig BTW nummer, hebben de mogelijkheid te betalen nà ontvangst van factuur. Mi! Streetfood behoudt zich het recht voor om een vooruitbetaling te vragen bij een eerste bestelling.
In afwijking van artikel 1583 BW, blijft Mi! Streetfood eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de prijs en eventuele nalatigheidsintresten en/of schadevergoedingen. 

 

 1. VERKOOP 

Een “Verkoop” is het online aankopen van een artikel dat op het opgegeven adres wordt geleverd. De betaling gebeurt vooraf. Op dat moment komt de koop tot stand. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling.
Mi! Streetfood behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen: 

 1. Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
 2. Wanneer kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen;
 3. Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
 4. Bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
 5. Bij overmacht.

 

 1. PLAATSEN VAN LEVERING

De producten van Mi! Streetfood worden enkel geleverd in België in een straal van 30Km rond de Mi! Homebase: Oostmalsesteenweg 124N, 2520 Ranst.

 

 1. LEVERINGEN 

De levering zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging wordt doorgegeven. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die op de Gebruiker verhaald zullen worden. Als uw order niet tijdig wordt geleverd kan u ons steeds contacteren op info@mistreetfood.be met vermelding van uw klantennummer of ordernummer. Mochten wij door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slagen uw bestelling binnen de 30 dagen na de orderbevestiging uit te sturen dan kan u deze bestelling kosteloos annuleren en wordt de terugbetaling gegarandeerd.
Wanneer bij aflevering niemand aanwezig is, zal u worden gevraagd een nieuwe afspraak te maken voor een 2e aanbieding.

 

 1. GEBREKKIG PRODUCT OF VERKEERDE LEVERING 

Bij ontvangst moet u de goederen onmiddellijk inspecteren. Indien u van mening bent dat de levering niet conform aan de bestelling is. Gelieve ons binnen de 24 uur en met vermelding van uw ordernummer, op de hoogte te brengen van het probleem via volgend email adres: info@mistreetfood.be

 

 1. KLACHTENBEHANDELING

 Ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de ontvangstdatum van uw bestelling. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, beantwoorden wij uw bericht binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie van wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

 

 1. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Gebruik van de Site:
Mi! Streetfood is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Site, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van deze Site (inclusief maar niet beperkt tot ‘verlies van winst’).
Mi! Streetfood kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van om het even welke termijn, aangezien alle termijnen louter indicatief zijn zonder enige verplichting in hoofde van Mi Streetfood, noch voor enige andere schade die die zou zijn veroorzaakt door de fout of nalatigheid van Mi! Streetfood, zelfs in geval van zware fout. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door één van de partijen op het moment van het sluiten van de verkoopsovereenkomst is uitgesloten van vergoeding.
De volledige aansprakelijkheid van Mi! Streetfood zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden. 

 

 1. VERWIJZING NAAR ANDERE WEBSITES EN GEBRUIK VAN MATERIAAL VAN/VIA DE SITE

De verwijzing naar een andere website via onze Site is louter ter informatie. Enkel en alleen met de expliciete toestemming van Mi! Streetfood kan informatie op de Site elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina’s van de Site, of de informaticacodes die betrekking hebben op de Site te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen. Alle beelden op deze website zijn eigendom van Mi! Streetfood. De reproductie van beelden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden.
Informatie en suggesties die ons worden meegedeeld via de Site, kunnen vrijblijvend en zonder enige tegemoetkoming door Mi! Streetfood worden aangewend. 

 

 1. BEËINDIGING

Annulatie door Mi! Streetfood van de verkoopovereenkomst is steeds mogelijk, zonder vooraf te verwittigen. 

 

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

 Mi! Streetfood heeft deze Site voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden ontwikkeld. Alle rechten, en in het bijzonder alle Intellectuele Eigendomsrechten, verbonden aan deze Site worden beheerd door en zijn het exclusief bezit van Mi! Streetfood. Op grond van deze rechten is het verboden informatie of materiaal dat zich bevindt op de Site te wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, reproduceren, publiceren of hiermee afgeleide werken te creëren. Dit alles evenwel met uitzondering van het volgende :
U mag de inhoud downloaden en hiervan één kopij maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat u de inhoud van het materiaal waarop de Intellectuele Eigendomsrechten gelden in haar oorspronkelijke staat handhaaft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten. Alle andere handelsmerken, tekens, illustraties, beelden of emblemen die op onze producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven het exclusieve bezit van Mi! Streetfood. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden.
De technologie wordt verstrekt en beheerd door Mi! Streetfood. 

 

 1. PRIVACY POLICY

Mi! Streetfood erkent het belang van de privésfeer. Onze privacy policy kunt u terugvinden door hier te klikken. Deze privacy policy voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten aangebracht door Mi! Streetfood. Door het gebruik van deze Site aanvaardt de Gebruiker impliciet de Privacy Policy.
Door te bestellen via de Site van Mi! Streetfood, staat de Gebruiker Mi! Streetfood uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.
De Gebruiker heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Gebruiker uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Antwerpen. 

 

 1. DEFINITIES

 In het kader van deze algemene voorwaarden, worden de hierna vermelde begrippen als volgt gedefinieerd: 

  1. Algemene Verkoopsvoorwaarden: Deze voorwaarden en al haar toevoegingen of bijwerkingen;
  2. Bestelling: het resultaat van het orderproces zoals beschreven in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden. Na ontvangst van de betaling, wordt de Bestelling een Verkoop;
  3. Mi! Streetfood: Mi! Streetfood, besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te 2520 Ranst, Oostmalsesteenweg 124N, en exploitatiezetel te 2520 Ranst, Oostmalsesteenweg 124N en geregistreerd in het RPR te Antwerpen onder het nummer BE0598690730;
  4. Gebruiker: een gebruiker van deze website, meerbepaald iemand die door het intypen van het adres van deze website of door het volgen van een link op deze website terecht komt en de website gebruikt voor informatieve doeleinden of om een bestelling te plaatsen;
  5. Site: : Verzameling van bij elkaar horende pagina’s op het wereldwijde web gegroepeerd onder het adres van mistreetfood-shop.com De mogelijkheden van de Site variëren van het aanbieden van statische informatie tot interactieve communicatie met multimediale toepassingen en de aankoop van goederen.
  6. Verkoop: het online aankopen van een artikel dat thuis of op kantoor wordt geleverd. De betaling geschiedt vooraf. Op het moment van ontvangst van de betaling komt de verkoop tot stand.

 

 1. WETGEVING

 De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Antwerpen, onverminderd het recht van de consument om een geschil te brengen voor de rechter die bevoegd is op grond van een dwingende wetsbepaling. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, enz.).
Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard mocht worden of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.
Conform art. 14.1 van Verordening (EU) nr. 524/2013 kunt u beroep doen op de geschillenbeslechting van de Europese Commissie (verordening ODR consumenten). ODR biedt een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit online transacties. 

 

 1. SLOT 

Deze overeenkomst vervangt iedere vroegere overeenkomst met de gebruiker.
Voor alle vragen, opmerkingen of technische problemen met betrekking tot deze site kan contact worden opgenomen via volgende gegevens :
info@mistreetfood.be
tel. 0473.46.47.68
Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 28/05/2020.

 

PRIVACYBELEID

ALGEMEEN

Wij vinden het uiterst belangrijk dat onze klanten optimaal kunnen genieten van onze uitstekende service én ons volledig kunnen vertrouwen. Om u een goede service te kunnen bieden, verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens van onze gebruikers en bezoekers. Deze gegevens verzamelen wij op een verantwoorde manier en wij springen uiterst zorgvuldig met de opslag ervan om.

In onderhavige privacyverklaring kunt u nalezen welke gegevens wij precies verzamelen, voor welke doeleinden, hoe u deze gegevens zelf kunt beheren en welke rechten u als gebruiker heeft.

 

 1. WIE VERZAMELT DE INFORMATIE

Mistreetfood-shop.be is een site van MI! BV.

MI! BV treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mi! Streetfood: Mi! Streetfood, besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te 2520 Ranst, Oostmalsesteenweg 124N, en exploitatiezetel te 2520 Ranst, Oostmalsesteenweg 124N en geregistreerd in het RPR te Antwerpen onder het nummer BE0598690730;

MI! BV doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MI! BV houdt uw gegevens niet langer bij dan strikt noodzakelijk voor de verwerking van de gegevens.

Dit houdt in dat wij:

 • – uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyverklaring;
 • – de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • – vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • – passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • – geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • – op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Mi! BV behoudt zich het recht om de privacyverklaring te wijzigen. Als u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft of verdere informatie wenst, kunt u contact opnemen met ons via volgende contactgegevens:

Mi! BV 

Oostmalsesteenweg 124N

2520 Ranst

info@mistreetfood.be

0473 46 47 68

 

 1. WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELT EN VOOR WELKE DOELEINDEN?

Mi! BV gebruikt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Onder persoonsgegevens verstaan wij identificeerbare gegevens van een rechtspersoon. Dit zijn gegevens die u doorgeeft als u bijvoorbeeld een bestelling plaatst, met ons contact opneemt, zich voor onze nieuwsbrieven inschrijft of aan wedstrijden deelneemt. Concreet gaat het dan om persoonlijke identiteitsgegevens, zoals naam, adres, leeftijd, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, taalvoorkeur, e-mailadres, betalingsgegevens, etc.

Zoals wettelijk bepaald, verwerken we geen gevoelige gegevens, zoals gegevens over raciale of etnische afkomst, politieke overtuiging of seksuele voorkeur.

Wij verwerken uw persoonsgegevens steeds op wettelijke basis:

 • met verkregen toestemming;
 • om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting;
 • voor de verwerking van de verkoopovereenkomst;
 • bij gerechtvaardigd belang dat zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkene.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken en opslaan voor volgende doeleinden:

 • om een gebruikersaccount aan te maken;
 • om uw bestelling te verwerken;
 • om de levering van uw bestelling op te volgen en u te informeren over mogelijke problemen;
 • om u nieuwsbrieven of andere gerichte marketingacties te sturen om bijvoorbeeld u te; informeren over nieuwe aanbiedingen en promoties;
 • om wedstrijden te organiseren;
 • om beoordelingen over onze site en service te verzamelen
 • om klantgetrouwheidacties uit te voeren.

 

 1. WIE HEEFT BEHALVE Mi! BV TOEGANG TOT DEZE GEGEVENS?

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven ook geen persoonsgegevens door aan derden, behalve indien:

 • noodzakelijk voor onze dienstverlening;
 • wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
 • er een gerechtvaardigd belang is voor Mi! BV of de betrokken derde partij;
 • u ons hiervoor uw toestemming geeft.

Zo geven wij uw gegevens door aan bijvoorbeeld payment providers en onze koeriers.

Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering gebruiken. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

 

 1. VLOT GEBRUIK VAN DE SITE & BEVEILIGING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Mi! BV stelt alles in het werk om de Gebruikersgegevens te beschermen. Een betaling via een betaalkaart of andere betalingsmodaliteit zal enkel worden opgeslagen via goedgekeurde Europese leveranciers van betalingsdiensten. Overige persoonlijke informatie zal naar de servers en databank van Mi! BV worden overgebracht middels SSL (Secure Sockets Layer – de nieuwste standaard encryptietechnologie ) via 256-codering, dewelke wordt geleverd door het de internationaal erkende Certificate Authority (CA) Comodo. Voor een optimale ondersteuning van onze veiligheidsmaatregelen wordt Site best bekeken met een geüpdatete, moderne browser, zoals internet Explorer, Edge, Google Chrome, Safari, Opera of Mozilla Firefox.

Betalingen gebeuren steeds in een beveiligde omgeving, zodat derden uw persoonlijke gegevens niet kunnen lezen.

 

 1. CORRIGEREN OF VERWIJDEREN VAN INFORMATIE: UW RECHTEN

Het is steeds mogelijk uw persoonlijke gegevens op te vragen door een e-mail te sturen naar info@mistreetfood.be of telefonisch 0473/46 47 68. Deze persoonlijke gegevens kunnen via dezelfde weg worden aangepast of verwijderd indien daartoe wettelijke grond bestaat.

Als gebruiker heeft u volgende rechten wat betreft de opslag van uw gegevens:

RECHT OP BEZWAAR

U heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen (tenzij wettelijk bepaald of wanneer noodzakelijk voor uitvoeren van de overeenkomst). 

Daarnaast kan u via voormeld e-mailadres steeds vragen niet meer te worden gecontacteerd voor direct marketing doeleinden.

RECHT OP INZAGE

Elke gebruiker heeft het recht om toegang te vragen tot zijn/haar informatie en deze in te kijken. Ook mag hij/zij bekijken hoe de eigen persoonlijke gegevens verwerkt worden.

RECHT OP RECHTZETTING

De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

RECHT OM TE WORDEN VERGETEN

De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer gegevensbeschermingsautoriteit.be wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

RECHT OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Elke gebruiker of bezoeker heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

Elke gebruiker of bezoeker heeft het recht om zijn persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijk over te dragen.

RECHT OM ZICHT TE VERZETTEN TEGEN BESLISSINGEN OP BASIS VAN GEAUTOMATISEERDE VERWERKINGEN

De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.

 

 1. COOKIES PLAATSEN EN IT INFORMATIE OPSLAAN

De Site maakt gebruik van “cookies”. Voor meer informatie over welke cookies wij gebruiken, voor welke doeleinden en hoe u uw cookie instellingen kunt beheren, verwijzen wij graag naar onze Cookies policy.

 

 1. KINDEREN

Kinderen jonger dan 18 jaar, of onder de wettelijk leeftijd voor alcoholconsumptie in hun land van residentie, mogen onder geen enkele omstandigheid gebruik maken van onze diensten.

Mi! NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze site door kinderen en jongeren en behoudt zich het recht voor om bestellingen geplaatst door kinderen of jongeren te weigeren.

 

 1. LINKS

Mogelijks zal u links vinden op de Site naar andere websites en andere sociale media toepassingen. Zodra u evenwel de Site verlaat is de privacyverklaring van Mi! BV niet meer van toepassing. Mi! BV is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor de informatie op een andere website of sociale media toepassing.

 

 1. PRIVACYVERKLARING AANVAARDEN

Deze privacyverklaring voorziet u van al de informatie noodzakelijk om de keuze te kunnen maken of u deze Site wenst te gebruiken en dus uw persoonlijke informatie naar Mi! BV wenst te verzenden. Door op de Site te vertoeven en elektronisch met ons te communiceren, erkent en aanvaardt u de privacyverklaring. Automatisch gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke informatie zoals die in deze privacyverklaring wordt omschreven.

 

 1. VRAGEN?

Voor vragen kan u steeds 

op volgend e-mailadres: admin@mistreetfood.be 

telefonisch: 0473.46.47.68

of per post: Mi! Bv, Oostmalsesteenweg 124N, 2520 Ranst

Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 25/05/2020 geheel in overeenstemming met de GDPR-wetgeving.